Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Sezgisel Yöntemler

  • Ergonomi ve İş Güvenliği

  • Kalite ve Güvenilirlik

  • Kalite Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji