Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Morphological and anatomical evaluation of herbal drugs sold under the name of Gul (Rosa damascena Mill.) in Turkey

JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY, cilt.25, sa.1, ss.63-71, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Case of Rhabdomyolysis Taking Senna

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.160-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF LEAVES, CONES, SEEDS OF SOME JUNIPERUS SPECIES NATIVE TO TURKEY

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology, cilt.27, sa.1, ss.61-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro antioxidant capacities and phenolic contents of four Erica L. (Ericaceae) taxa native to Turkey

Journal of Research in Pharmacy, cilt.23, sa.1, ss.93-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological and anatomical investigation of drugs sold with the name of Yalancı Melisa (Aloysia citriodora) in Turkey

Biological Diversity and Conservation, cilt.10, sa.2, ss.155-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Castanea Sativa Mill.. (Kestane), Meyve ve Yaprak Anatomisi

Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.2, ss.1-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Antiviral and Antimicrobial Activities of Ribes Species Growing in Turkey.

Journal of Biologically Active Products from Nature, cilt.6, sa.2, ss.136-149, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etnobotanik ve Türkiye de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.49-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evalution of inorganic compounds of Erica L species Ericaceae native to Turkey

FABAD journal of pharmaceutical sciences, cilt.32, ss.121-125, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anatomical study on Cordia myxa L. (Boraginaceae) leaf

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26 - 29 Haziran 2018

Equiseti Herba (Atkuyruğu) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017

Yalancı Melisa Adıyla Satılan Drogların Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi.

22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016

Chromatographic Least Squares Regression Analysis for Verbascozide in Aloysia citriodora Palau Using UPLC Method

3rd International Conference on New Trends in Chemometric and Applications, 25 - 28 Mayıs 2016

Castanea sativa meyve ve yaprak anatomisi

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015

In vitro antioxidant effect of Ribes L species in Turkey

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 9 - 12 Haziran 2015

Chemical composition of the volatiles of Ribes biebersteinii from Turkey

Xth Internetional Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 21 - 23 Kasım 2013

Application of the factor analysis approach to the SEM images for the characterization of Ribes L. species.

2nd International Conference on New Trends in Chemometric and Applications, 25 - 28 Ekim 2013

Ultra performance liquid chromatographic UPLC determination of the rutin and chlorogenic acid in the Ribes anatolica and its antioxidant activity

59 th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research and Natural Product Research, 4 - 09 Eylül 2011

The leaf anatomy of Ribes L species native to Turkey

9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23 - 26 Haziran 2009

Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Erica L Türleri Üzerinde Morfolojik Çalışmalar

XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006

The leaf anatomy of Erica L species native to Turkey

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 13 - 16 Haziran 2006

Türkiye de doğal olarak yetişen Ribes L türlerinin yaprak yüzey özellikleri

19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 27 Ekim 2005 - 30 Ekim 2010

Antimicrobial effect and mineral composition of Erica species Ericaceae native to Turkiye

53rd Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, a joint meeting with the Italian Society of Phytochemistry, 21 - 25 Ağustos 2005