Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Benlik Değerlendirmeleri Kavramı ve İş Sonuçlarıyla İlişkisi

İşletmelerde Yöntem ve Kavram Çalışmaları, Serkan GÜN ve Alper TUTCU, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.3-40, 2019