Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An approach to urban building height and floor estimation by using LiDAR data

Arabian Journal of Geosciences, cilt.13, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Use of GIS and Remote Sensing for Landslide Susceptibility Mapping

ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 4TH EDITION, ss.3503-3514, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Soil-structure interaction of existing buildings near the active fault zone (Burdur-Turkey)

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.10, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Water body extraction and change detection using time series: A case study of Lake Burdur, Turkey

JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY FOR SCIENCE, cilt.11, ss.381-391, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Spectral and spatial quality analysis of pan-sharpening algorithms: A case study in Istanbul

EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.47, ss.19-28, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonic history of basins sited along the western section of the North Anatolian Fault System, Turkey

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.89, ss.31-41, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activity level of tectonic basins, western section of the North Anatolian Fault Zone, Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.55, ss.350-366, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activity level of tectonic basins, western section of the North Anatolian Fault Zone, Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, no.3, ss.350-366, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Participatory Effect of Water Drawdown on Initiation and Propagation of the Ground Cracks South of Lake Burdur (Turkey)

GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, cilt.37, ss.4675-4685, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kentin Hücresel Boyutu: Bağcılar (İstanbul) Üzerine Bir Deneme

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.99-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bagcilar (Istanbul)

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, ss.99-109, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies A Case of Istanbul Bağcılar District

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies; A Case of Istanbul Bağcılar District

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.1-13, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Land Surface Temperature and Vegetation Relation Based on Landsat TM5 Data

SCIREA Journal of Geosciences, cilt.1, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APPLICATION OF DETERMINISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS ON THE AREA OF 1970 GEDIZ EARTHQUAKE

nternational Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), cilt.5, ss.18-37, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mekansal Çözünürlüğün ve Görüntü Homojenleştirilmesinin Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi

Harita Dergisi, cilt.148, ss.17-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 ve 2018

41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17 - 21 Haziran 2019

Spatial Analysis of Forest Fires Using Remote Sensing Technologies; A Case of 2017 Mersin-Anamur Forest Fire

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

Testing The Accuracy of Determination of Urban Fields From Göktürk-2 Satellite Images

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

Quality and Land Use Detection Performance Evaluation of High Resolution Gokturk-2 Satellite Images

I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O N L I F E A ND E N G I N E E R I N G S C I E N C E S, 2 - 06 Eylül 2018, cilt.1, ss.43-51

GIS Based Site Selection for Industrial Regions: Kocaeli Case

I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O N L I F E A ND E N G I N E E R I N G S C I E N C E S, 2 - 06 Eylül 2018, cilt.1, ss.52-60

Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018

Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018

Spatial Transformation of Population in İstanbul

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018

Neoliberal Preference in Fluid Space: A Short Discussion on Health Services in Istanbul

5th International Congress of Social Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Approaches For Debris Flow Mapping Using Image Processing Techniques

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Evaluation Of Temporal Effects Land Surface Temperature On The Vegetation Cover And Soil Moisture Using Remote Sensing Technologies

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul)

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 Aralık 2017

Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 Aralık 2017

Forest Fire Monitoring by Using Satellite Images and Information Technology

ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry  , 18 - 20 Ekim 2017

Spatio-Temporal Analysis of Forest Fire Using GIS and Remote Sensing Technologies, The Case of Antalya Kumluca Forest Fire

ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.1

Kentleşmenin Isı Adaları Oluşumu Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017

Building Height Determination Using 3D Maps

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1

GIS Based Pollution Monitoring for Turkey

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1

Burdur Göl Alanında Meydana Gelen Değişimin Zamansal ve Mekânsal Olarak Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1

1987-2010 Yılları Arasında Burdur Gölü Yüzey Sıcaklık Değişiminin Mekânsal Analizi.

Dünya CBS Günü 24-25 Kasım 2016, Isparta, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.17-18

Application Of Remote Sensing And Gis Technologies To Determine Changes Of Reservoir Area In Lake/Dam

Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2016 - 11 Mart 2018, ss.1

Evaluation Of Lake Basin Morphology, Lakes Region, Turkey

Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.1

Sürdürülebilir Mermer Madenciliği İçin Su Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2015, ss.56-67

Yakın gelecekte Antalyanın su teminine etki eden riskler

68 Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2015, cilt.1, ss.216-217

Time Dependency Analysis of Automatic Lineament Extraction

4th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2012), Balvi, Letonya, 1 - 02 Aralık 2012, cilt.14, ss.405-409 identifier

Evaluation of Terra SAR-X Optic Image Fusion Performance for Image Classification in a Complex Urban Environment

4th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2012), Balvi, Letonya, 1 - 02 Aralık 2012, cilt.14, ss.14-19 identifier

Testing performance of Pan Sharpening Algorithms on Urban Environment Classification

2012 4 th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2012); Advances in Biomedical Engineering, 1 - 02 Aralık 2012, cilt.14, ss.20-25

Time Dependency Analysis of Automatic Lineament Extraction

4th International Conferance on Environmental Science and Information Appliction Thecnology (ESIAD),Advances in Biomedical Engineering, Bali, Endonezya, 01 Aralık 2012 - 02 Kasım 2007, cilt.14, ss.405-409

Evaluation of Terra SAR-X Optic Image Fusion Performance for Image Classification in a Complex Urban Environment

International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAD 2012), Bali, Endonezya, 1 - 02 Aralık 2012, ss.14-19

Kuzey Anadolu Fayının Bolu Havzası Üzerindeki Morfolojik Etkisi

16. Aktif tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012

The Effects of Sample Size Selection on Classification Accuracy

2012 International Conference on Earth Science and Remote Sensing (ESRS 2012); Lecture Notes in Information Technology, 4 - 05 Eylül 2012, cilt.14, ss.374-379

Tectonic Effects of the North Anatolian Fault Zone on Bolu Basin NW Turkey

2012 International Conference on Earth Science and Remote Sensing (ESRS 2012); Lecture Notes in Information Technology, 4 - 05 Eylül 2012, cilt.30, ss.380-386

Hypsometric Properties of the Hydrolic Basins Located on Western Part of NAFZ

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 10 - 15 Nisan 2011 identifier

Morphotectonic Properties of Yenicaga Basin Area in Turkey

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 10 - 15 Nisan 2011 identifier

An Investigation Of Geologic Hazards Of The North Anatolian Shear Zone Near Amasya, Turkey

2009 Portland GSA Annual Meeting, Portland, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Ekim 2009, cilt.41, no.7, ss.674

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Kullanılarak Bina Alanlarının Güncellenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsünden Binaların Belirlenme Doğruluğunun Artırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2008

Hücre Tabanlı Heyelan Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2008, ss.1

Road Detection From High and Low Resolution Satellite Images.

XXI ISPRS Congress, Honkong, Çin, 3 - 11 Kasım 2008, ss.355-357

Görüntü Sınıfladırmasında Doku (Texture) Parametrelerinin Etkisinin Incelenmesi

UZAL-CBS2008 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu-2008, Kayseri, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2008, ss.1

Litolojik Birimlerin Farklı Sınıflandırma Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinden Belirlenmesi

1.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2008

Akarsu Drenajı ile Litolojik Birimler Arasındaki İlişki

1.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2008, ss.1

Spatial Analysis of Lineaments North West of Ankara

28 th Asian Conference on Remote Sensing ACRS2007, 12 - 16 Kasım 2007 identifier

An Integrated Lineament Analysis from Satellite Images

28 th Asian Conference on Remote Sensing ACRS2007, Kuala Lumpur, Malezya, 12 - 16 Kasım 2007, ss.1-6

Otomatik Olmayan Yöntemler Kullanılarak Landsat ETM Uydu Görüntüsünden Çizgiselliklerin Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Yüksek ve Düşük Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yolların Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.1

Debris Flow Risk Mapping Based on Geographic Information Technologies: A case from SW Turkey

European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Avusturya, 15 - 20 Nisan 2007, ss.1

Spatial Analysis of Earthquake Epicenters In North West of Ankara Environment

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19 - 24 Şubat 2007, cilt.1, ss.4619-4633

Automated Versus Manual Lineament Analysis

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19 - 24 Şubat 2007, cilt.1, ss.2631-2646

Uydu Görüntülerinden Çizgiselliklerin Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 17 Nisan 2005, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Use of GIS and Remote Sensing for Landslide Susceptibility Mapping: GIS RS for SUSCEPTIBILITY

Encyclopedia of Information Science and Technology, Mehdi Khosrow-Pour, Editör, Encyclopedia Of Information Science And Technology, Hershey Pa, ss.304, 2018

Lineament Analysis Of Landsat ETM Data For Geological Applications

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2012