Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Devam Ediyor Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

 • Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ., Türkiye

 • Devam Ediyor Lisans

  Akdeniz Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, ., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Firma Büyüme Performansı ve Bölgesel Kalkınma Perspektifinde TR61 Bölgesi İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2008 Yüksek Lisans

  Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat