Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ., Turkey

 • Continues Undergraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, ., Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Firma Büyüme Performansı ve Bölgesel Kalkınma Perspektifinde TR61 Bölgesi İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2008 Postgraduate

  Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme Sustainable Development

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat