Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşte Kendini Yetiştirmenin Rolü

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.227-248, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Örgütsel Etik İklimin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Erdemliliğin Aracılık Rolü

17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1513-1519

Kitap & Kitap Bölümleri

İşte Kendini Yetiştirme: Kavramsal Bir Çerçeve

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H. Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.62-73, 2019