Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E-Applications in Physiology Education

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.119, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Physiology Education with Critical Incident Technique

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.118-119, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Learning Stysles To Physiology Education

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.118, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.123-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SDÜTF Öğretim Üyelerinin Probleme Dayalı Öğrenme Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.8-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Çeki̇rdek Eği̇ti̇m Programi Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ Prati̇ği̇ndeki̇ Sorunlari Kapsiyor mu?

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.18, ss.44-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen 7 Temel Rolün Yetkinlikler Gülü ile Sembolize Edilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.232-234, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Eğitiminde Refleksiyon The Reflection in Medical Education

Smyrna Tıp Dergisi, cilt.1, ss.63-66, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metabolic Syndrome in Family Practice: Case Report

Smyrnamed Case Journal, cilt.1, ss.10-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Breast Self-examination Education in Primary Care:A case Report

Smyrnamed Case Journal, cilt.1, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Ağrı Yönetimi

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.20-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Eğitiminde Refleksiyon

SMYRNA TIP DERGİSİ, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Specialist and Assistant Gynecologists Views about Defensive Medicine CrosssectionalStudy

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, ss.326-330, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığınmacılarda Tüberkuloz Taraması

Smyrna Tıp Dergisi, ss.33-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kızamık Hastalığında Anamnez Bulgularının Önemi

Smyrna Tıp Dergisi, cilt.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezite ile Mücadelede Yaşam Tarzı DeğişikliklerininDeğerlendirilmesi

Smyrna Tıp Dergisi, ss.15-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELERDE SÜREĞEN YORGUNLUKYAKINMALARI SIKLIĞI

İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.167-172, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEFANSİF TIP UYGULAMALARI TUTUMÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUNGEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ Ön Çalışma

İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.99-102, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HEKİMLERİNİN DEFANSİF DİŞ HEKİMLİĞİKONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ KesitselBir Çalışma

İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.103-109, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI TUTUM DÜZEYİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

Mikroöğretim Tekniğine İlişkin Simüle Hastaların Görüşleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜEĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.206-207

Science Fiction Movies as a Tool for Medical Education.

7. International Trakya Family Medicine Congress, 21 - 25 Mart 2018, ss.0-288

Tıp Eğitiminde Kavram HAritaları Kullanımı Projesi

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2018

Reçete Yazma Beceri Eğitiminin Kernin 6 Basamağına Göre Yapılandırılması

24. Ulusal Farmakoloji Kongres, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2017, ss.182

Hayallerine Koş Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri