Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Defensive Medicine in Family Physicians

PROGRESS IN NUTRITION, vol.23, no.3, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of Physiology Education with Critical Incident Technique

ACTA PHYSIOLOGICA, vol.221, pp.118-119, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

E-Applications in Physiology Education

ACTA PHYSIOLOGICA, vol.221, pp.119, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of Learning Stysles To Physiology Education

ACTA PHYSIOLOGICA, vol.221, pp.118, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Accessory Spleens at Autopsy

CLINICAL ANATOMY, vol.24, no.6, pp.757-762, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

PHYSICIANS OCCUPATIONAL HEALTH AND OCCUPATIONAL DISEASES ATTITUDE SCALE DEVELOPMENT

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.2, pp.293-302, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

HEALTH SERVICES SYMPOSIUM IN THE 100TH ANNIVERSARY OF THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, no.1, pp.39-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.330-333, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relıabılıty Analysıs Of The Feedback Scale Of A Course Wıth Classıcal Test Theory And Generalızabılıty Theory

Turkish Journal of Health Science and Life, vol.3, no.2, pp.20-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Surgeons’ Views about Defensive Medicine

SAS Journal of Surgery, vol.6, no.4, pp.166-174, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıp Eğitiminde Genellenebilirlik Kuramı UygulamasıGeneralizability Theory Application in Medical Education

Smyrna Tıp Dergisi, vol.2019, no.2, pp.48-51, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Üniversitenin Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörler

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.396-407, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.123-129, 2019 (Other Refereed National Journals)

SDÜTF Öğretim Üyelerinin Probleme Dayalı Öğrenme Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.8-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ulusal Çeki̇rdek Eği̇ti̇m Programi Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ Prati̇ği̇ndeki̇ Sorunlari Kapsiyor mu?

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.18, no.54, pp.44-62, 2019 (Other Refereed National Journals)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaz GözlemZiyaretinin Değerlendirilmesi

Smyrna Tıp Dergisi, vol.8, no.3, pp.38-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile Hekimliğinde Akreditasyon

Aile Hekimliğinde Akreditasyon, no.3, pp.63, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen 7 Temel Rolün Yetkinlikler Gülü ile Sembolize Edilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.232-234, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıp Eğitiminde Refleksiyon The Reflection in Medical Education

Smyrna Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.63-66, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metabolic Syndrome in Family Practice: Case Report

Smyrnamed Case Journal, vol.1, no.1, pp.10-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

Importance of Breast Self-examination Education in Primary Care:A case Report

Smyrnamed Case Journal, vol.1, no.1, pp.1-4, 2017 (Other Refereed National Journals)

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Ağrı Yönetimi

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, vol.9, no.1, pp.20-22, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tıp Eğitiminde Refleksiyon

SMYRNA TIP DERGİSİ, no.63, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sığınmacılarda Tüberkuloz Taraması

Smyrna Tıp Dergisi, no.2, pp.33-36, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Specialist and Assistant Gynecologists Views about Defensive Medicine CrosssectionalStudy

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, pp.326-330, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kızamık Hastalığında Anamnez Bulgularının Önemi

Smyrna Tıp Dergisi, vol.3, no.2015, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Obezite ile Mücadelede Yaşam Tarzı DeğişikliklerininDeğerlendirilmesi

Smyrna Tıp Dergisi, no.5, pp.15-20, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma

Tepecik Eğit Hast Derg, vol.24, no.2, pp.103-109, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

HEMŞİRELERDE SÜREĞEN YORGUNLUKYAKINMALARI SIKLIĞI

İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, vol.3, no.24, pp.167-172, 2014 (Other Refereed National Journals)

DİŞ HEKİMLERİNİN DEFANSİF DİŞ HEKİMLİĞİKONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ KesitselBir Çalışma

İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, vol.2, no.24, pp.103-109, 2014 (Other Refereed National Journals)

DEFANSİF TIP UYGULAMALARI TUTUMÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUNGEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ Ön Çalışma

İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, vol.2, no.24, pp.99-102, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AİLE HEKİMLİĞİNDE MESLEKLERARASI EĞİTİM

2. Sağlık Hizmetleri Sempozyomu, Isparta, Turkey, 05 September 2020, pp.127

Evaluation Of Learning Environment

3rd International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 April 2020

Kurum İçi Bilgilendirme Toplantılarında “Jigsaw Tekniği”ninKullanımının Değerlendirilmesi

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, 6 - 08 February 2020

Dönem 1 Öğrencilerinin Hastane İçerisinde Gözlem Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, 6 - 08 February 2020

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon SürecindeProgram Değerlendirme Önerileri

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, 6 - 08 February 2020

İstiklal Harbinde Raporlamanın Önemi

100. YILINDA MİLLÎ MÜCADELE’DESAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.16

ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI TUTUM DÜZEYİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019

Öğrencilerin Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Tutum Düzeyinin Değerlendirilmesi

1. International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019

Aile Hekimliği Uzmanları İçin Temel Niteliksel Araştırmalar Eğitimi Program Tasarımı ve Uygulaması

18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 31 October - 02 November 2019

Geri bildirimlerin program değerlendirme bağlamında çok düzeyli değerlendirilmesi

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.836-838

Sıfır Atık Projesi SDÜTF Deneyimi

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Aile Hekimliği PratiğindekiSorunları Kapsıyor Mu?

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

Aile Hekimliği UzmanlıkEğitiminde Eşyetkilendirme(Akreditasyon)

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

Bir İl Sağlık Müdürlüğünün Örgüt İkliminin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

SDÜTF Yaz Gözlem Ziyaretinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

Mikroöğretim Tekniğine İlişkin Simüle Hastaların Görüşleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜEĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, vol.5, pp.206-207

Sağlık Yönetimi Lisans Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

1. International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.165

Mikroöğretim Tekniğine İlişkin Simüle Hastaların Görüşleri

3. Uluslararası Lı̇sansüstü Eğitim Kongresı̇ Bildiri Kitabı, 11 - 13 May 2018, vol.5, pp.206-207

Sağlık Kuruluşlarında Örgüt İklimi Çalışmaları

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Science Fiction Movies as a Tool for Medical Education.

7. International Trakya Family Medicine Congress, 21 - 25 March 2018, pp.0-288

Tıp Eğitiminde Kavram HAritaları Kullanımı Projesi

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey, 6 - 09 April 2018

Fizyoloji Eğitiminde Elektronik (e) Uygulamalar

TFBD 43. Ulusal Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2017

4C-ID Modelinin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Uygulanması

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Kayseri, Turkey, 6 - 09 April 2017

Hasta Hekim Görüşme Ölçeği İle Değerlendirilen “İlgisiz Doktor” Video Gösterimi

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Kayseri, Turkey, 6 - 09 April 2017

Yeni Paradigmaya Defansig Tıp Uygulamaları Bağlamında Katkı: Literatür Taraması

6th INTENATIONAL TRAKYA FAMILY MEDİCİNE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 - 19 March 2017

Engelsiz Bağışıklama Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2016

Yanınızdayız Yakınınzdayız Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2016

Selçuklu Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2016 Sustainable Development

Kahramanım Sen Ol Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2016

Bir Damla Sağlık Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2016

Hayallerine Koş Projesi

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2016

Assessment Of Medical Practice in Low Prevalence Disesases In Primary Care

WONCA Europa Conference, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

Defensive Medicine in the Family Medicine

WONCA Europa Conference, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

Evaluation og Life Quality for Different Patient Groups During Treatment Period

Conference AGPFMSEE 2015 (4th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe), Ljubljana, Slovenia, 4 - 06 June 2015

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Defensive Medicine Behaviour Scale

Conference AGPFMSEE 2015 (4th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe), Ljubljana, Slovenia, 4 - 06 June 2015

Aile Sağlığı Merkezleri nin Güvenliği Durum Tespiti

Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015

Aile Hekimliği Pratiğinde Metabolik Sendrom Vaka Sunumu

Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015

Birinci Basamakta Düşük İnsidans Hekimliğinin Değerlendirilmesi

Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015

Aile Hekimliği Pratiğine Başlama ve Popülasyon Değerlendirme Kılavuzu

Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015

Konya Selçuklu İlçesi ndeki Kuran Kursları nda Obezite Sıklığı

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 24 May 2015 Sustainable Development

Kızamık Hastalığında Anamnez Bulgularının Önemi

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 24 May 2015 Sustainable Development

Salgın Hastalıklarda Epidemiyolojik Anamnezin Önemi

6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2014

Sığınmacı Çocukların Temel Aşılanma Durumları

8. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2014 Sustainable Development

The Evaluation Of Three Studies Concerning The Practices Of Defensive Medicine In Turkey

Third AGPFMSEE Congress Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014

Defansif Diş Hekimliği Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 07 September 2014

How Should Be Behaviors of TheFamılyPhysicians in Case of Mıgratıon A Model Study

European Forum ForPrimaryCare 5th Biannual Conference, BARSELONA, Spain, 1 - 02 September 2014

Kutanöz Leishmania hastalığına bakış kesitsel bir çalışma

13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014

Evaluation Of ForensicDeathsDuringTheMonth Of RamadanIn Konya TurkeyBetween 2000 2008

4.Mediterranean Academy of ForensicSciences Meeting, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009

Smith Lemli Opitz Syndrome A Case Report With Autopsy Findings

4.Mediterranean Academy of ForensicSciences Meeting, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009

An Unusual Complex Suicide By Corrosive İngestion And Stabbing

4.Mediterranean Academy of ForensicSciences Meeting, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009 Sustainable Development

Fatal İnjury By A Blank Cartridge A Case Report And Rewiew Of The Literature

4.Mediterranean Academy of ForensicSciences Meeting, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009

Aile Hekimliği Pratiğinde Astım Hastalığına Yaklaşım

Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 26 May 2016 - 29 May 2006