General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Metrics

Publication

54

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Contact