Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient with Acute Psychosis Due to Neurobrucellosis: A Rare Case

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, cilt.9, sa.4, ss.188-191, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in schizophrenia patients

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.32, ss.295-301, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LITYUM KULLANAN HASTADA NORMAL PLAZMA DÜZEYINDE LITYUM TOKSISITESI: OLGU SUNUMU

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018