LITYUM KULLANAN HASTADA NORMAL PLAZMA DÜZEYINDE LITYUM TOKSISITESI: OLGU SUNUMU


AYAZ F., ATAY İ. M. , KUZUGÜDENLİOĞLU D., KILIÇ F.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Turkey, 11 - 14 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes