Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi

Süleyman Demirel Üniv. Vizyoner Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.109-130, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB Sürecinde Türkiye de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Karşılaşabilecekleri Temel Sorun Alanları

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.327-340, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar