AB Sürecinde Türkiye de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Karşılaşabilecekleri Temel Sorun Alanları


ÖZMEN F.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.327-340, 2008 (Peer-Reviewed Journal)