Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE DIŞLAMA ETKİSİ’NİN İNCELENMESİ: 1983-2013 DÖNEMİ İÇİN BİR UYGULAMA

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.52, ss.75-87, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Internet Usage and GDP on Electricity Consumption: The Case of Turkey

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.185-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TERÖRÜN KAMU HARCAMALARINA ETKİSİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NA ÜYE ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.46-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de 1980 Sonrası Ekonomik Büyüme ve Finansal Liberalizasyon Etkileşimi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.27, ss.140-162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TABLET BİLGİSAYAR SEÇİMİNDE ANA VE ALT KRİTERLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BAHP İLE BELİRLENMESİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.89-107, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Sanayi Üretim Endeksi nde Mevsimsel Birim Kökün Araştırılması

Yönetim ve Ekonomi, cilt.22, sa.2, ss.415-431, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME VE MEVSİMSEL HATA DÜZELTME MODELİ İTHALAT İHRACAT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.11-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de İllerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2018) Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1416-1426

TÜRKİYE’DE DOĞURGANLIK ORANI VE EKONOMİK AKTİVİTE ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 Mayıs - 05 Ekim 2018

Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi Türkiye Örneği

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.331-340

Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi İslam İşbirliği Teşkilatı na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Türkiye de Dışlama Etkisi nin İncelenmesi 1983 2013 Dönemi İçin Bir Uygulama

16th InternationalSymposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, cilt.4, ss.90

PARA POLİTİKASI SERVET ETKİSİ KANALI NIN YAPISAL VAR SVAR MODELİ İLE ANALİZİ 2001 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.179