General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Istatistik Anabilim Dalı

Metrics

Publication

15
UN Sustainable Development Goals