Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study of the tribological properties of rolling element bearings under the effect of magnetic field

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.71, sa.10, ss.1200-1205, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ADDITIVE EFFECTS ON WEAR AND FRICTION PERFORMANCE OF MICRO-ARC OXIDATIVE COATED JOURNAL BEARINGS

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.22, sa.1, ss.410-418, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental study of the tribological properties of an elevator's brake linings

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.68, sa.6, ss.683-688, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of fretting wear in journal bearings

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.68, sa.4, ss.466-475, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The investigation of relationship between lubricating oil and refrigerant in refrigerator compressors

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.65, sa.6, ss.456-465, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tribological and fatigue failure properties of porous P/M bearing

INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, cilt.30, sa.4, ss.745-755, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Friction and wear properties of Cu and Fe-based P/M bearing materials

Journal of Mechanical Science and Technology, cilt.20, sa.4, ss.513-521, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on friction behavior of rapeseed oil as an environmentally friendly additive in lubricating oil

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.56, sa.1, ss.23-37, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental investigation of porous bearings under different lubricant and lubricating conditions

KSME INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.17, sa.9, ss.1276-1286, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of boron oil fortifier on friction and pressure distribution in engine journal bearings

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.55, ss.121-127, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Manyetik alana maruz toz metalurjisiyle (T/M) üretilmiş bronz yatakların sürtünme özelliklerinin incelenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, sa.1, ss.137-149, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

BEŞ EKSENLİ KÖPRÜ TİPİ CNC MERMER İŞLEME MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.282-293, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study Of Tribological Features Of AA6082 Material Coated WithMicro Arc Oxidation (MAO) Method At Different LubricatingConditions

American Journal of Engineering Research (AJER), cilt.7, sa.8, ss.177-199, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİKRO ARK OKSİDASYON TEKNİĞİNİN ALÜMİNYUM ESASLI MALZEMELERE UYGULANMASI

C B Ü Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.7-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measurement of Friction Force and Wear of Based Journal Bearings Manufactured With Powder Metallurgy (P/M)

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.4, sa.10, ss.509-517, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects Of Sunflower Oil Addition To Base Oil On The Friction Coefficient Of Statically Loaded Journal Bearings

Journal of The Synthetic Lubrication, cilt.21, sa.3, ss.207-222, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabete Dayalı İşletme Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi TKY

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.83-90, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Friction Behaviour of Some Engineering Plastics.

TURKEYTRIB’15 1st International Conference on Tribology, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.1-5

INVESTIGATION OF FRETTING WEAR IN JOURNAL BEARINGS

URKEYTRIB’15 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Manufacturing and Design of the Test Rig for Examinatıon of Fretting Wear in the Journal Bearing

The Proceedings of Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, cilt.1, ss.263-269

The Friction Behavior of the Vegetable Based Methyl Esters as Lubricating Additives

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, 30 Ekim - 01 Kasım 2014

Design and Manufactured of the Reciprocating Piston Test Rig

International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology(ISAAM&MIT'11, Baku, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2011, ss.146-150

"Experimental Study of the Boron Oil Additive on Friction Coefficient at the Reciprocating Wear Test Rig

International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology(ISAAM&MIT'11), Baku, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2011, ss.325-329

Manyetik Alana Maruz Kalan T/M Esaslı Yatakların Tribolojik Özellikleri

VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2011, ss.341-350

Yağ Katkı Maddelerinin Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Katsayısına ve Aşınmaya Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

11th. International Conference On Machine Design And Production, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2004, ss.989-1005

Farklı Yağlama Şartlarında ve Yağlarda T/M Esaslı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

3th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2002, ss.1132-1143

Dinamik Yüklü Gözenekli Yatakların Deneysel, İncelenmesi

3th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2002, ss.1121-1132

Lubricating Oil Additives and Their Functions

International Conference on Lubrication Techniques Techniques, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 1999, cilt.1