Genel Bilgiler

Biyografi

Makine Mühendisliği Anabilim Dalındaki Yüksek lisans ve Doktora derecelerimi Orta Doğu Teknik Üniversitesinden sırasıyla 2007 ve 2012 yıllarında aldım. Süleyman Demirel Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görevime devam etmekteyim. Kontrol Sistemleri, Yapay Sinir Ağları, Dış İskelet Robotlar, İnsan-Robot Etkileşimi ve EMG Sinyal İşleme konularında araştırmalar yapmaktayım.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı