Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of gallic acid on the methotrexate-induced kidney damage in rats

JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, cilt.25, ss.890-897, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Testicular Lymphoma a Case Report and Efficacy of Chemotherapy Combined with Rituximab

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, ss.748-751, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fibroepithelial Polyp of the Ureter: A Rare Cause of Hydronephrosis

Journal of Endourology Case Reports, cilt.4, ss.166-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Perkütan nefrolitotomi işleminde başarıyı, komplikasyonları ve ameliyat süresini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.58-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peritoneal Tüberkülozun Tanisi: Olgu Sunumu

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.126-129, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive role of hematologic parameters in testicular torsion

KOREAN JOURNAL OF UROLOGY, cilt.56, ss.324-329, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perkütan Nefrolitotomi İşleminin Hemodinami Elektrolit Ve Asit Baz Değişiklikleri Üzerine Etkisi

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.5-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Percutaneous Nephrolithotomy in Horseshoe Kidney: Our First Experience

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.2, ss.17-21, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Erektil disfonksiyonda sildenafil cevapsızlığında yeni tedavi yaklaşımları

Androloji Bülteni, cilt.13, ss.100-105, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnmemiş Testisin Tanı, Takip Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

1ST INTERNATİONAL HEALTH SCİENCES AND LİFE CONGRESS, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.445

TRPM8 channel is a potential therapeutic target in prostate cancer treatment

7TH WORLD CONGRESS OF OXİDATİVE STRESS, CALCİUM SİGNALİNG AND TRP CHANNEL, ALANYA, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2018, cilt.10, ss.697-698

A Rare Cause Of Hydronephrosis Fibroepithelial Polyp Of The Ureter

26TH WORLD CONGRESS ON VİDEOUROLOGY, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2015

Olgu Sunumu: Üriner Mantar Enfeksiyonu

3. ULUSAL MULTİDİSİPLİNER AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2013

Böbrek Taşına Sahip Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi

İSTANBUL ÜROLİTİAZİS GÜNLERİ 2009, Türkiye, 11 Aralık 2009

Üst Üreter Taşlarının Perkütan Yöntemle Tedavisi

8. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009