Vücut kitle indeksinin perkütan nefrolitotomi sırasındaki ve sonrasındaki elektrolit ve metabolik parametreler üzerine etkisi


BAŞ E. , TUNCER H., ERGÜN O. , KOŞAR A.

İstambul Ürolitiyazis Günleri, Turkey, 11 - 12 December 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey