Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Literatürdeki Maksillofasiyal Metastaz Vakalarının Retrospektif Analizi

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, cilt.42, sa.5, ss.233-240, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Skuamöz Hücreli Karsinom Olgularının Beş Yıllık Literatür İncelemesi

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, cilt.42, sa.5, ss.229-232, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frontal sinüs boyutlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Selçuk Dental Journal, cilt.6, sa.4, ss.119-124, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar Dergisi, ss.1010, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MRG HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.225, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksiller Sinüste Büyük Boyutta Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amalgam Ile İlişkili Oral Likenoid Reaksiyon: Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.563, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKRO-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN UYGULAMA ALANLARI

2. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 24 - 27 Nisan 2019

FRONTAL SİNÜS BOYUTLARININ YAŞ VE CİNSİYET İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

LATERAL PERİODONTAL KİSTİ TAKLİT EDEN ODONTOJENİK KERATOKİST: OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi - International Meandros Dental Congress, 23 - 25 Kasım 2018

MANDİBULAR ÖLÇÜMLER İLE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi - International Meandros Dental Congress, 23 - 25 Kasım 2018

MANDİBULAR GÖMÜLÜ KANİN VE KOMPOUND ODONTOMA: OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi - International Meandros Dental Congress, 23 - 25 Kasım 2018

BUKKAL MUKOZADA PLEOMORFİK ADENOMA: OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi - International Meandros Dental Congress, 23 - 25 Kasım 2018

DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN MRG HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRES, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.559

Amalgam ile ilişkili oral likenoid reaksiyon: Bir vaka raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRES, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.563

Maksiller Sinüste Büyük Boyutta Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017