Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maksiller Sinüste Büyük Boyutta Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MANDİBULAR GÖMÜLÜ KANİN VE KOMPOUND ODONTOMA: OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi - International Meandros Dental Congress, 23 - 25 Kasım 2018

Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRES, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.559

Amalgam ile ilişkili oral likenoid reaksiyon: Bir vaka raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRES, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.563