LATERAL PERİODONTAL KİSTİ TAKLİT EDEN ODONTOJENİK KERATOKİST: OLGU SUNUMU


ÇELEBİ E. , YILDIRIM D.

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi - International Meandros Dental Congress, 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text