Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

An advanced approach for leaf flammability index estimation

INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE, vol.31, pp.277-290, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

ADVERTISING RECOMMENDATION SYSTEM BASED ON DYNAMIC DATA ANALYSIS ON TURKISH SPEAKING TWITTER USERS

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.24, no.2, pp.571-578, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Modified Bat Algorithm

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, vol.20, no.2, pp.71-78, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Backcalculation of pavement layer thickness using data mining

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.23, no.5, pp.1369-1379, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Data mining process for modeling hydrological time series

HYDROLOGY RESEARCH, vol.44, no.1, pp.78-88, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Backcalculation of pavement layer moduli and Poisson's ratio using data mining

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.38, no.3, pp.2600-2608, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of thermodynamic properties of refrigerants using data mining

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.52, no.2, pp.836-848, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Heuristic Methods in Vehicle Routing Systems

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, no.1, pp.65-70, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A system for the detection and reporting of wireless modem signals

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.11, pp.1346-1350, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Data mining approach for supply unbalance detection in induction motor

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36, no.9, pp.11808-11813, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Data mining techniques for thermophysical properties of refrigerants

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, no.2, pp.399-412, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Data Mining Process for Integrated Evaporation Model

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, vol.135, no.1, pp.39-43, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hukuk’ta Yapay Zeka: Çalışmalar ve Gelecek Öngörüleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.246-255, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyolojik Çeşitlilik Bileşenleri (BİÇEB) hesaplama yazılımı

Turkish Journal of Forestry, vol.21, no.3, pp.344-348, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rating Of The Relationship Between Users Using The Data From The Implemented Mobile Forensic Software

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.26, no.2, pp.359-370, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Performance Comparison of TOR Hidden Service Crawlers

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.29-44, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Kernel Mode RAM Driver for RAM Image on Windows

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.222-228, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kötü Amaçlı Windows Çalıştırılabilir Dosyalarının Derin Öğrenme İle Tespiti

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.3, no.12, pp.67-76, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chameleon Turkish Programming Language

European Journal of Science and Technology, vol.8, no.2014, pp.77-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oracle Ve Ms Sql Server Veri Tabanları İçin Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Güvenlik Kontrol İlkelerinin Takip Edilmesi Ve Uygulanması

SDU International Journal of Technological Sciences, vol.10, no.2, pp.22-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Baskı Devre Yerleşim Optimizasyonu İçin Genetik Algoritma

Journal of Technical Sciences, vol.8, no.2, pp.5-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SASMEDU: Security Assessment Method of Software in Engineering Education

International Journal of Information Technology and Computer Science, vol.10, no.7, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Twitter Profesyonel İzleme ve Analiz Aracı

Journal of Technical Sciences, vol.8, no.2, pp.17-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAYGIN GÖRÜLEN DOSYA ENJEKSİYON ZARARLILARININ ANALİZİ VE SİSTEMATİK OLARAK TESPİTİ

Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, vol.7, no.2, pp.478-489, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Denetleyici Alan AğıTabanlı Motor Ve Sensör Kartlarının Kontrolü Ve İzlenmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Part C: TASARIM ve TEKNOLOJİ, vol.6, no.2, pp.277-282, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentlerde Çevresel Kalite Endeksini Değerlendirmek İçin Bir Sistem Gerçekleştirimi: Isparta İli Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kara mayınlarının tespiti için askeri eğitim simülasyonu tasarımı: Bir araştırma ve ön çalışma

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.75-90, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zararlı Yazılım Yayma Aracı Olarak Mobil Uygulamaların Kullanılması: Pokemon Go Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.88-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE LIBRARY FOR HTML5 BASED GAMES: DignityAI

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, pp.1-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜKÇE PAYLAŞIM YAPAN KULLANICILAR İÇİN SOSYAL AĞ TABANLI ANALİZ VE TAVSİYE SİSTEMİ

Academic Platform Journal of Engineering and Science, vol.4, no.3, pp.15-29, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

WEB SERVİSLERİNİN YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ İÇİNÖNERİLEN HİBRİT YAKLAŞIM

SDU International Journal of Technological Science, vol.8, no.2, pp.1-14, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.20, no.2, pp.46-53, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Destek Vektör Makineleri ile Yaramaz Elektronik Postaların Filtrelenmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, vol.6, no.1, pp.81-87, 2013 (Other Refereed National Journals)

Improved Bat Algorithm IBA on Continuous Optimization Problems

Lecture Notes on Software Engineering, vol.1, no.3, pp.279-283, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanarak Otomatik Ders Çizelgeleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.203-210, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavı İçin Otomasyon Sistemi Tasarımı

SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.22-28, 2010 (Non-Refreed Journal)

Mobil Cihazlar İle Çevrimiçi Araç Takip Sistemleri

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.3, no.1, pp.45-50, 2010 (Other Refereed National Journals)

Estımatıon of Solar Radıatıon wıth Meteorologıcal Data

Balkan Phys, vol.15, no.1, pp.74, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar Kontrollü MikroDenetleyicili Basketbol Skorbordu Tasarımı ve Yapımı

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-3, 2006 (Other Refereed National Journals)

Genetik Algoritmayla Küme Bölme Optimizasyonu:Türkiye İkinci Futbol Ligi Uygulaması

Review of Social, Economic and Business Studies, vol.5, no.6, pp.381-394, 2005 (National Refreed University Journal)

Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.57-59, 2004 (National Refreed University Journal)

Atkı İpliği Numarası ve Büküm Katsayısının Atkı Hızına Etkisinin Analizi

International Textile Technology Magazine, no.80, pp.106-111, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biodiversity Analysis Software: Introduction of BİÇEB, the First Version

ICONST LST 2019 International Conferences on Science and Technology, 26 - 30 August 2019, pp.10

LSTM ve CNN Ağları ile Mermer NumunelerininSınıflandırılması

International Conferences on Science and TechnologyEngineering Science and Technology, 26 - 30 August 2019

Optimization Of Shell and Tube Heat Exchangers With Wolf Colony Algorithm

International Conferenceson Science and Technology Engineering Science and Technology, Prizren, Serbia And Montenegro, 26 - 30 August 2019, pp.171-180

Oltalama (Phishing) Saldırolarına Karşı Kurumsal Farkındalık Seviyesinin Beli0rlenmesi İçin Otomatize Araç Geliştirilmesi

MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-VIII, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.17-26

Recovering Data Using MFT Records in NTFS File System

6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ALANYA, Turkey, 9 - 11 November 2018

Mapping Location of a Suspect by Using Forensic images Taken with Their Own Mobile Phone

International Conference on Engineering Technologies, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.93-96

Makine Öğrenme Yönetemleri İle Windows Api Tabanlı Kötü Amaçlı Yaızılım Tespiti

Makine Öğrenme Yönetemleri İle Windows Api Tabanlı Kötü Amaçlı Yaızılım Tespiti, 5 - 09 September 2018

Analysis of NH 3 -H 2 O Absorption Systems Using Data Mining Process

International Conference on Science and Technology (ICONST 2018), 5 - 09 September 2018

Kinect Based English Teaching Game for Preschool Children

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), 11 - 13 May 2018, pp.80-84

Detection of Proxy Misconfigurations via Log Alarms

6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018, pp.115-120 identifier identifier

The Development of Penetration Test Lab For The Web Application Security Training

International Conference on Engineering Technologies, Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.189-194

Test Tabanlı Yazılım Geliştirme Sürecinde Türkiye’de Selenium Kullanımı - The Use of Selenium In Turkey As Test Based Software Development

ISMSIT 2017 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies - Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.74-75

The Effect of Big Data Usage on Natural Language Processing

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), 26 - 29 October 2017

VOLATILE DATA ANALYSIS AND METHODS IN COMPUTER FORENSICS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 May 2016

ACCESS TO USER ACCOUNTS THROUGH RAM IMAGE FOR COMPUTER FORENSICS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 May 2016

Determination of Barite Coated Fabric of Radiation Absorption Characteristics Using Data Mining

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016), 19 - 24 October 2016

The Analysis Of Personal-Institutional Data, Left In Social Life Areas, With The Help Of Forensic Methods

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.1404-1410

Muhasebe Eğitimi ve Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler

XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Test Güdümlü Yazılım Geliştirme Süreci ve Kullanılan Çerçeveler

7. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2013

Modeling of monthly solar radiation using data mining

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Turkey, 22 - 26 August 2006, vol.899, pp.421-422 identifier identifier

Books & Book Chapters