Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altıntaş Köyü (Uşak) Kuzeyindeki Andezitik Kayaçların Kaplama ve Döşeme Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.75-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaöz (Antalya-Türkiye) Civarındaki Dolomitik Kireçtaşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

S D U T E K N İ K B İ L İ M L E R D E R G İ S İ, cilt.5, sa.1, ss.48-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Denetim Kurumları Öncesi Isparta ve Civarındaki Hazır Beton Kalitesi

SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.18-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Nesil Isı Yalıtım Malzemesi: Vakum Yalıtım Paneli

SDU Teknik Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-12, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Aggregate Origin on the High Compressive Strenght Concrete

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016), Antalya, Türkiye, 19 - 24 Ekim 2016

A Study to Determine the Compressive Strength and Dynamic Elastisite moduls of Concrete Using the Pearson’s Correlation Analysis

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016), Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2016

Investigation of Usability as Aggregate of Different Originated Rocks

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016, cilt.44 identifier identifier

Farklı Türde Hafif Agregaların Vakum Yalıtım Panellerinde Çekirdek Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması,

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection',, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Kasım 2011, ss.157-165

Agregalarda Porozite Hesabının Mantığı

6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2011, ss.149-156

A different product in thermal insulation; lightweight aggregated foam plaster,

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics,, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.299-304

Karaçayır (Uşak) Kaolen Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması

XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2007, cilt.1, ss.95-109