Yeni Nesil Isı Yalıtım Malzemesi: Vakum Yalıtım Paneli


BAYRAKÇI H. C. , DAVRAZ M. , BAŞPINAR TUNCAY E.

SDU Teknik Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-12, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : SDU Teknik Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract

Vacuum insulation panels have higher efficient materials than the insulation materials which have known their heat insulation properties. Heat insulation could be provided by vacuum insulation panels ten times according to conventional insulation materials. The most important difficulty of growing up for vacuum insulation panels is high production costs at present. When this situation was analyzed, it is known that core materials are most important elements which affect to cost. Production of core material at more economical conditions will reduce vacuum insulation panels? production costs significantly, and then VIP?s usage will be growing up increasingly. Expansion of applications brings about energy efficiency and economy and will create significant added value to Turkey?s economy, in addition this it will be more positive contribution to the environment. VIP is not widely used as insulating material in our country. The main reasons for this situation, VIP?s are unknown, its core can?t produced domestically, and its imports is not economical for using in industrial. In addition, scientific researches and studies have been limited about VYP. Using of the VIP will become widespread in our country with the production of economic core. Widespreading of the application will provide energy efficiency and conservation. In addition the country's economy will create significant added value, energy conservation will also be a very positive contribution to the environment. In this paper, scientific research findings about VYP's physical, structural, performance characteristics and production methods of VYP have been presented in summary so far in order to contribute to the scientific and industrial research. VYP's performance and costs have been compared with conventional thermal insulation materials.

Vakum yalıtım panelleri ısı yalıtım özellikleri açısından bilinen yalıtım malzemelerine göre çok daha yüksek performanslı yalıtım malzemeleridir. Geleneksel yalıtım malzemelerine göre on kata ulaşan ısı yalıtımı vakum yalıtım panelleri ile sağlanabilmektedir. Hali hazırda vakum yalıtım panellerinin yaygınlaşmasında en önemli engel yüksek üretim maliyetleridir. Bu durum analiz edildiğinde maliyeti etkileyen en önemli öğenin çekirdek materyalleri olduğu bilinmektedir. Ülkemizde yalıtım malzemesi olarak VYP kullanımı yaygın değildir. Bu durumun başlıca nedenleri, VYP‟lerinin yeterince tanınmaması, çekirdeğin yurtiçinde üretilememesi ve ithalatının da yaygın endüstriyel kullanımlar için ekonomik olmamasıdır. Ayrıca VYP konusunda yürütülmüş bilimsel araştırılmalar ve ar-ge çalışmaları çok kısıtlıdır. Ülkemizde ekonomik çekirdek üretiminin gerçekleştirilmesiyle pek çok endüstriyel alanda kullanımını yaygınlaşacaktır. Uygulamanın yaygınlaşması enerji verimliliği ve tasarrufunu beraberinde getirirken ülke ekonomisine ciddi bir katma değer yaratacak, ayrıca sağlanacak enerji tasarrufunun çevreye çok olumlu katkıları olacaktır. Bu yazıda, ülkemizde bu alanda yürütülecek bilimsel ve endüstriyel araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, VYP‟lerinin fiziksel, yapısal, performans özellikleri ve üretim metotları konularında bugüne kadar yürütülen bilimsel araştırmaların bulguları özetle sunulmuştur. Geleneksel ısı yalıtım malzemeleri ile VYP‟lerinin performansları ve maliyetleri karşılaştırılmıştır.