Doç.Dr.

Devrim VURAL YILMAZ


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Eğitim

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Yönetim Sistemleri İzleme Ve Yönlendirme Komisyonu

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Paydaşlar Kalite Ölçüm Ve Değerlendirme Komisyonu

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Kalite Komisyonu

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fikri Mülkiyet Hakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yükseköğretim Kurumları Yönetimi

Lisans

Lisans

Yeni Ekonomi ve E-Devlet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

HESQUAL-YÜKSEKÖĞRETİM HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİLİK VE

VURAL YILMAZ D.

Journal of Turkish Studies, cilt.14, sa.2, ss.899-917, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

UnilQual: University Life Quality Scale

VURAL YILMAZ D.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.17, ss.923-948, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Quality Assurance in Turkish Higher Education in the Framework of Process Model

VURAL YILMAZ D.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Studying Abroad: Experiences of International Students in a Turkish University

Yilmaz D.

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.8, sa.1, ss.23-32, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

BOLOGNA PROCESS, EUROPEANIZATION AND TURKISH HIGHER EDUCATION: A RESEARCH FROM THE FIELD

VURAL YILMAZ D. , TÜTÜNSATAR A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.42, ss.227-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

GELECEĞİN DİPLOMATİK İNŞASI: KAMU DİPLOMASİSİ ARACIOLARAK TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİ

VURAL YILMAZ D.

ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.57, ss.138-150, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

YÜKSEKÖĞRETİMDE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ GELENEKTEN GELECEĞE ÜNİVERSİTE

VURAL YILMAZ D. , YILMAZ C.

ASOS, sa.38, ss.144-165, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ULUSLARARASILAŞMA TARİHSEL PERPEKTİFTEN BİR ANALİZ

VURAL YILMAZ D.

SOBIDER, sa.9, ss.154-172, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

BOLOGNA REFORMS ON THE FIELD VIEWS FROM COORDINATORS AT TURKISH UNIVERSITIES

VURAL YILMAZ D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.47, ss.944-953, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

TÜRKİYE DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

VURAL YILMAZ D.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1191-1212, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Uygulayıcıların Penceresinden Türk Üniversitelerinin Uluslararasılaşma Deneyimi

VURAL YILMAZ D.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.37, ss.91-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Yükseköğretimin Değişen Bağlamı 21 Yüzyılda Dönüşümler ve Eğilimler

VURAL YILMAZ D.

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.3, ss.160-176, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti

VURAL YILMAZ D. , YILMAZ C.

İnsan Hakları Yıllığı, cilt.25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

GLOBAL COMPETITION IN HIGHER EDUCATION AND INTERNATIONAL STUDENT RECRUITMENT IN TURKEY

VURAL YILMAZ D.

Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.41-44

2017

2017

MEASURING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: A HEDPERF APPLICATION

VURAL YILMAZ D. , YILMAZ C.

Sakarya Üniversitesi International Conference on Quality in Higher Education 201, 7 - 08 Aralık 2017, ss.147

2017

2017

ÜNİVERSİTE KENTİ OLMAK: KENT SAKİNLERİNİN ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ ALGISINA DAİR BİR ARAŞTIRMA

VURAL YILMAZ D.

Sakarya Üniversitesi International Conference on Quality in Higher Education 2017, 7 - 08 Aralık 2017, ss.295

2017

2017

Türk Yükseköğretiminde Kalite Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme

VURAL YILMAZ D.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1. Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu” (ISCER, 2017), Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.221

2017

2017

Dijital Çağda Yükseköğretim: Türk Üniversitelerinin Dijitalleşme Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme

VURAL YILMAZ D.

Süleyman Demirel Üniversitesi KAYFOR-Kamu Yönetimi Forumu 15, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.366-367

2016

2016

THE STUDENT SATISFACTION AT THE CAMPUS THE CASE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

VURAL YILMAZ D. , YILMAZ C.

InternationalConference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya University, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

2016

2016

INTERNATIONAL STUDENT RECRUITMENT IN POLICY AND PRACTICE A RESEARCH FROM TURKEY

VURAL YILMAZ D.

5th International Conference on “Business, Economics, Social Science Humanities- BESSH-2016, Academic Fora, Athens., Atina, Yunanistan, 15 - 16 Aralık 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Kent-Cübbe İlişkisi: Üniversiteler ve Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi

VURAL YILMAZ D. , YILMAZ C.

Kent Üzerine Özgür Yazılar, C.Ergun, M.Güneş, A.D. Ergun, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.204-215, 2013

2013

2013

Kent-Cübbe İlişkisi: Üniversiteler ve Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi

VURAL YILMAZ D. , YILMAZ C.

Kent üzerine özgür yazılar, Cem Ergun, Ayşe Ergun, Muharrem Güneş, Editör, Bağlam Yayınevi, İstanbul, ss.204-215, 2013