UnilQual: University Life Quality Scale


VURAL YILMAZ D.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.923-948, 2019 (Peer-Reviewed Journal)