Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF WEB BASED EDUCATION INTERVENTION ON SELF MANAGEMENT IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.16, ss.117-118, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acil Servis Hemşirelerine Yönelik Şiddet Sistematik Derleme

Fırat Tıp Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.170-176, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Böbrek Nakli Hastalarında Öz Yönetim

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.903-904

İleri Hemşirelik Uygulamaları-Kanada Örneği

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.942-943

İntörn Hemşirelerin, Kanserli Bireye Bakım Verirken, Ölüm Kavramına Yönelik Yaşadığı Deneyimler ve Bakıma İlişkin Tutumları

III. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi- 3rd Internatıonal Graduate Educatıon Congress, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.1

Ventriküler Destek Cihazı ve Öz Yeterlik

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Ameliyathanede Temizleme, Paketleme Ve Depolama Yöntemlerinde Kanıtlar

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1

"The effect of web based education intervention on self management in kidney transplant recipients

2nd Joint Congress of the Turkish Transplantation Society and Turkic World Transplantation Society, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, ss.66-67

Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Öğrenme Ortamlarını Değerlendirmesi

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.1

ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNE YÖNELİK ŞİDDET:SİSTEMATİK DERLEME

Uluslararası katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Böbrek Nakli Hastasının Bakım Yönetimi

Organ Nakilleri ve Hemşirelik Bakımı, Özbaş A,, Editör, Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Özel Konular, Ankara, ss.31-38, 2021