Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

  • 2014 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Akademi Dışı Deneyim

  • 2010 - 2013

    Diğer Kamu Kurumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi