Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Line Displacement in terms of Electrical Field Distribution and Safe Right of Way Distance in Energy Transmission Systems

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, cilt.26, sa.2, ss.279-285, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Power Quality Terms on Passive Power Filters

European Journal of Engineering and Technology, cilt.4, sa.6, ss.25-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation on Vegetable Oils as Potential Insulating Liquid

International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, cilt.9, sa.8, ss.627-630, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electrical Analysis of Corn Oil as an Alternative to Mineral Oil in Power Transformers

International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, cilt.9, sa.8, ss.873-877, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electrode Design to Simulate Electrical Stress on Spacer Used In Creep Test Set-Up

Euroasia 5th. International Congress on Applied Sciences, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.712-718

An Experimental Test Set-Up Design for Acquiring Creep Curve of the Spacer Between the Winding Turns of Power Transformers

6th International Conference on Control Engineering Information Technology (CEIT 2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.608

Providing Energy Management of a Fuel Cell-Battery-Wind Turbine-Solar Panel Hybrid Grid Independent Smart Home System

International Green Energy Conference Euro-Mediterranean Hydrogen Technologies Conference, Tunus, 9 - 12 Mayıs 2016

Electrical Analysis of Corn Oil as an Alternative to Mineral Oil in Power Transformers

International Conference on Power and Energy Systems Engineering, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

An Investigation on Electric Field Distribution Around 380 kV Transmission Line for Various Pylon Models

International Conference on Power and Energy Systems Engineering, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Analysis of Magnetic Field Effects of Underground Power Cables on Human Health

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 18 Mayıs 2014

Breakdown Voltage Analysis of Insulating Oils Under Different Conditions

3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, 2 - 04 Ekim 2013, ss.1-4

Investigation of Effect of Temperature Variation In A High Voltage Cable On Electrical Insulation

18th International Symposium on High Voltage Engineering, 25 - 30 Ağustos 2013, ss.1104-1109

Breakdown Strength Analysis of the Transformer Insulation Oil Due to Different Standards

18th International Symposium on High Voltage Engineering, 25 - 30 Ağustos 2013, ss.1343-1347

Yüksek Gerilim Tesislerinde Kullanılan Yalıtkan Yağların Delinme Dayanımı Analizi

5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, cilt.156

Yüksek Gerilim Kablolarının Farklı Döşeme Koşullarında Isıl Analizi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, cilt.194

Evsel Bir Yük Talebinin Karşılanmasında Yakıt Pili Kullanılmasına Yönelik Bir Benzetim Çalışması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012

Yüksek Gerilim Kablolarındaki İzolasyon Problemlerinin Elektrik Alan Dağılımına Etkisi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, ss.189-193

Measurement of the Dielectric Performance of An Instrument Transformer At Different Voltage and Frequencies

International Conference on High Voltage Engineering and Application, 17 - 20 Eylül 2012, ss.451-454

Electric Field Measurement and Analysis Around A Line Model At Different Voltage Levels

International Conference on High Voltage Engineering and Application, 17 - 20 Eylül 2012, ss.42-45

Analysis of Eccentric Axial High Voltage Underground Cable

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 1 - 04 Aralık 2011, ss.340-343