Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The profile of electronic cigarette users in Turkey

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, cilt.21, sa.2, ss.122-126, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.131-140, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.131-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma.

ODU Journal of Social Science Research, cilt.6, sa.3, ss.839-848, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Research for the Measurement of Public Hospıtal Patient Satisfaction

ODU Journal of Social Science Research, cilt.6, sa.3, ss.839-848, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipertansiyon ve Alternatif Tedavi Yöntemleri

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2017, ss.869-873

Yaşlılık ve Evde Bakıma Dönüş

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2017, ss.897-903

Sarımsağın Sağlık Üzerine Olumlu Etkileri

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2017, ss.904-907

KIZILAY (HİLAL-İ AHMER) HANIMLAR MERKEZİ

II.ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ SAVAŞLAR VE HEMŞİRELİK, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016, ss.80

I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA AŞILAMA ÇALIŞMALARI

II.ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ SAVAŞLAR VE HEMŞİRELİK, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016, ss.79

Kitap & Kitap Bölümleri