Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İş Aile Zenginleşmesinin Esnek Çalışma Saatleri ve Öznel İyi Oluşa Etkisinin İncelenmesi

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1714-1727

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Bir Eleştirisi Olarak Dijital Çağ Yönetişimi/Digital Era Governance as a Criticism of New Public Management

15th International Public Administration Forum KAYFOR15-Public Administration and Policy in Digital Age, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

Sağlık Reformları Sonrası Türk Sağlık Sektöründe Hizmet Sunumu Kapasitesi

KAYFOR 12- XII.Kamu Yönetimi Forumu, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2014, ss.178-198

Kitap & Kitap Bölümleri

İspanya

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK, Editör, Nobel, ss.271-311, 2014