General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: Political Science, Public Administration, Management Sciences

Names in Publications: F. Burak Yerlikaya

Metrics

Publication

4