Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seleukeia Sidera Antik Kenti Temizlik-Düzenleme ve Ölçüm Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2019, cilt.1, ss.385396

Evaluation of the Production Activities in Ancient City of Seleukeia Sidera

Pisidia Araştırmaları II: Pisidia ve Yakın Çevresinde Ürteim, Ticaret ve Ekonomi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Nysa Ad Maeandrum Çarşı Bazilikası Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri

Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekân Dumlupınar Üniversitesi V. Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 10 Ekim - 05 Aralık 2016, ss.231-250

Seleukeia Sidera Antik Kenti 2016 Yılı Yüzey Araştırması Sonuçları

35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, sa.35, ss.247-254

Nysa ad Meandrum Çarşı Bazilikası Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri

Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekân, Kütahya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2016, ss.231-250