Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun bakımda Mekanik Dolaşım Desteği Alan Olgularda Akut Renal Replasman Tedavisi

Türkiye Klinikleri Journal Intensive Care Special Topics, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sepsis ve Böbrek Fonksiyonları

Türkiye Klinikleri Journal Intensive Care Special Topics, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Mekanik Dolaşım Desteği Alan Olgularda Akut RRT

Turkiye Klinikleri J Intensive Care, cilt.1, sa.2, ss.56-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of different anesthtic techniques on trace elements: TIVA vs ınhalation anesthesia

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.39, sa.1, ss.1-9, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Duchenne Musküler Distrofili Bir Olguda Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.161

Lokal Anestezide Kardiyotoksisite

21. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Beta-Glucan protects against Lung Injury Induced by Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats

59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Çeşme, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Tezosentan Aortik İskemi-Reperfüzyonun İndüklediği Renal Hasarı Azaltır.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008