Yoğun bakımda Mekanik Dolaşım Desteği Alan Olgularda Akut Renal Replasman Tedavisi


GÖKÇE CEYLAN B., YILDIRIM M. K.

Türkiye Klinikleri Journal Intensive Care Special Topics, 2015 (Peer-Reviewed Journal)