Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimicrobial Activities of Some Pyrazoline and Hydrazone Derivatives

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.17, sa.5, ss.500-505, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Antimicrobial and Antitubercular Activities of Some Hydrazone Derived Compounds

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.196-200, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Synthesis, Molecular Modeling and Monoaminoxidase Inhibitor Activity of a New 2-Pyrazoline Compound

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, cilt.75, sa.3, ss.253-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüberküloz tedavisinde yeni ilaç adayları (New drug candidates in tuberculosis treatment)

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.71, sa.4, ss.207-220, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spectral Properties of Chalcones II.

FABAD J.Pharm. Sci., cilt.37, sa.4, ss.205-216, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical and Structural Properties of Chalcones I.

FABAD J. Pharm. Sci, cilt.36, sa.4, ss.223-242, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME NEW FLAVONYLAZOLE DERIVATIVES

ACTA Pharmaceutica Sciencia, cilt.49, sa.3, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis and Antioxidant Activity of Some Pyrazoline Derivatives

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26 - 29 Haziran 2018

Synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline derivatives.

10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, 16 - 18 Kasım 2017

Synthesis and MAO Inhibitor Activity of Some New 4,5-Dihydro-1H-Pyrazole and Hydrazone Derivatives

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 26 Haziran 2012 - 29 Haziran 2010

Synthesize Studies on Some New Antifungal Compounds with Flavonyl Azoles

MCRD İnternational Symposium on Medicinal Chemistry and Research and Development, 28 Eylül - 01 Ekim 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Farmakopesi

T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, 2018

Majistral Ürünler

Türk Farmakopesi 2017-VI, Dr. ALİ ALKAN, ERAY KAPLAN, OĞUZHAN KOYUNCU, SELİN ERGÜN AYAN, Editör, SAĞLIK BAKANLIĞI, Ankara, ss.4485-4682, 2018