General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Metrics

Publication

61

Project

1

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Contact