Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör