Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship Among Helicobacter pylori Positivity, Acute Phase Reactants, Blood Groups and Tumor Markers in Urea Breathe Test

Middle Black Sea Journal of Health Science, cilt.3, sa.2, ss.13-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLI YAKINLARININ ŞİDDET ALGISI (SÜLEYMAN DEMİREL HASTANESİ ÖRNEĞİ)

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.22-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bouldering ile Uğraşan Sporcuların Sakatlık Profillerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Alanya / ANTALYA, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

SPOR MÜSABAKALARINDA SPORCULARIN BİRBİRİNE UYGULANDIĞI ŞİDDETİN CEZA HUKUĞU AÇISINDADEĞERLENDİRİLMESİ

. U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

YAŞLI HASTALARDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖFKE SEVİYELERİ VE ÖFKE İFADE TARZLARI

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi:, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.178