YAŞLI HASTALARDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ÖZKUL M. , KALAYCI I. , DEMİRER M. , ŞENKAYNAĞI A.

4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Burdur
  • Basıldığı Ülke: Türkiye