Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.20, ss.65-72, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.19, ss.168-175, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: Frequencies, characteristics, and outcomes

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.39, ss.535-546, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.14, ss.46-52, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.13, ss.73-82, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Inspection of Turkish baths (hamams) with regard to public health

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.14, ss.495-499, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Burnout and job satisfaction amongst staff in Turkish community health services

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.10, ss.63-69, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SDÜTF Öğretim Üyelerinin Probleme Dayalı Öğrenme Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.8-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Bölgesi nde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.28-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF DIETS ON WEIGHT CONTROL AND RELATED FACTORSVol 6 No 3 2015 Special Issue

International Journal of Health and Nutrition, cilt.6, ss.41-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.123-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Bağırsak Parazitleri Epidemiyolojisi.

Sendrom, cilt.7, ss.97-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.19-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.19-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dietary assesment of children with cerebral palsy: Case control study in Isparta

Eastern Journal of Medicine, cilt.9, ss.22-25, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, ss.451-454, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, ss.252-255, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan İle Bulaşda Risk Altındaki Grup: Sağlık Çalışanları.

Sendrom, cilt.14, ss.77-79, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.44-52, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Durumunun Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.9, ss.98-101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anne Sütü İslam Tıp ve Günümüz

Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi, 7 - 10 Ekim 2015