Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.20, sa.1, ss.65-72, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidative stress in the blood of farm workers following intensive pesticide exposure

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.27, sa.9, ss.820-825, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.19, sa.3, ss.168-175, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: Frequencies, characteristics, and outcomes

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.39, sa.5, ss.535-546, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.14, sa.1, ss.46-52, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.13, sa.2, ss.73-82, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Inspection of Turkish baths (hamams) with regard to public health

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.14, sa.6, ss.495-499, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Burnout and job satisfaction amongst staff in Turkish community health services

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.10, sa.2, ss.63-69, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Socio-demographical examinations on disability prevalence and rehabilitation status in southwest of Turkey

DISABILITY AND REHABILITATION, cilt.25, sa.24, ss.1381-1385, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öney hayvan sevgisi ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SDÜTF Öğretim Üyelerinin Probleme Dayalı Öğrenme Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.8-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMOS Yıldırım, A nesimi KişioğluSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 473-480

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.473-480, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta’da Kadının Statüsü: Eğitim, Çalışma, Üreme Sağlığı ve Genel Sağlık Parametreleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Bölgesi nde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.28-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli İşyerlerinde Potansiyel Riskler ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

Turkish Journal of Public Health, cilt.13, sa.2, ss.97-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF DIETS ON WEIGHT CONTROL AND RELATED FACTORSVol 6 No 3 2015 Special Issue

International Journal of Health and Nutrition, cilt.6, sa.3, ss.41-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.123-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda bağışıklık düzey değişimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi., cilt.51, sa.4, ss.199-205, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outdoor noise levels of primary schools in Isparta

Turkish Journal of Public Health, cilt.5, sa.1, ss.23-30, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malnutrition prevalence and nutritional status of children aged 0 5 in the province of Isparta

Erciyes Medical Journal, cilt.29, sa.4, ss.294-302, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15.49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı

Sağlık ve Toplum, cilt.17, sa.1, ss.54-60, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezindeki Konutların Sağlık Standartlarına Uygunluk Durumu

TSK Kor Hek., cilt.6, sa.3, ss.151-160, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dezavantajlı Sosyal Bir Grup ve Sağlık Riskleri Çöp Arayan İşçiler

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.28, ss.16-22, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.19-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.19-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Bağırsak Parazitleri Epidemiyolojisi.

Sendrom, cilt.7, sa.1, ss.97-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socio demographic properties of consanquineous marriages in Isparta Province Turkey

Turkish Journal of Public Health 3(2):80-83 (2005)., cilt.3, sa.2, ss.80-83, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaemıa Prevalence and Its Affectıng Factors in Pregnant Women of Isparta Provınce

Biomedical Research, cilt.16, sa.1, ss.114-116, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dietary assesment of children with cerebral palsy: Case control study in Isparta

Eastern Journal of Medicine, cilt.9, sa.1, ss.22-25, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, sa.12, ss.451-454, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp Eğitimi İle İlgili Düşünce ve Uygulamaları.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.3, ss.19-24, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta daki Kuaför ve Güzellik Salonlarında HIV AIDS Konusunda Bilgi ve Tutum Değerlendirmesi

Türk HIV&AIDS Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.14-22, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.20, ss.34-38, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, sa.7, ss.252-255, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Sanayi sitesinde çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisi (4):34-38,2004, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanma ve memnuniyet durumu

Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, cilt.11, sa.3, ss.184-188, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan İle Bulaşta Risk Altındaki Grup Sağlık Çalışanları

Sendrom Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Growth Status of Children with Cerebral Palsy Isparta Turkey

Indian Pediatrics, cilt.39, sa.9, ss.834-837, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da İlköğretim Öğrencilerinin Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.10-14, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Gülistan da ilköğretim Okulundaki 5 12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Sıklığı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.3, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan İle Bulaşda Risk Altındaki Grup: Sağlık Çalışanları.

Sendrom, cilt.14, ss.77-79, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Durumunun Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.98-101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.44-52, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.33-34, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SDU Hastanesi Polikliniklerine Başvuranların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.32-36, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da 2000 Yılı Polio Aşı Kampanyasında Halkın Kampanya ve Poliomyelit Hakkındaki bilgileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.19-24, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezi ndeki Erkek Berberlerin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.53-57, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.59-64, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da Sağlık Ocaklarında yapılan Ev Halkı Tespit Fişi çalışmalarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.5-9, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Grubu Kadınlara Verilen Sağlık Eğitiminin Anemi Prevalans ve İnsidansına Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.65-72, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Practice of Breast Self Examination among Women at Gulistan District of Isparta

Eastern Journal Medicine, cilt.4, sa.2, ss.54-57, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkesir Merkez 7 nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0 6 yaş çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.51-54, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Assistant Doctors in Suleyman Demirel University Medical Faculty about Statistical Knowledge

Turkish Journal Medical Sciences, cilt.29, sa.3, ss.325-329, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ısparta İlindeki Sağlık Ocaklarının Tanı ve Tedavi Olanakları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.35-40, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Gönen de Kadınların Aile Planlaması Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

Sağlık ve Toplum Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.17-21, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kriptorşidi Taraması ve Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.51-52, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir İl Sağlık Müdürlüğünün Örgüt İkliminin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Şubat 2019

Sağlık Yönetimi Lisans Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

1. International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.165

Sağlık Kuruluşlarında Örgüt İklimi Çalışmaları

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Anne Sütü İslam Tıp ve Günümüz

Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi, 7 - 10 Ekim 2015

21 yy penceresinden hekim ve hasta kimliğine bakış

21. yy penceresinden kültür ve kimlik uluslararası sempozyumu Bakü/Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014

Color Properties of Freeze Dried Mushrooms Lentinus Edodes Shiitake and Pleurotus Ostreatus

Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:591-593., 14 - 17 Nisan 2010

Evaluation of Suleyman Demirel University last term students behaviors and attitudes about organ donation

12. world congress on public health. Wednesday, 27 April - 1 May 2009, 2009, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009

Deletion polymorphism of the GSTM1 gene in lung cancer patients from the Lake District in Turkey

Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006: 20089, Atlanta, Georgia, USA., 20 Haziran 2008

Fall from High Level and Diagnostic Approach in These Patients Preliminary Study

21st Symposium of GP Doctors of Republic of Macedonia with International Participation Bildiri Kitabı, s.113, 21-23 December 2007, Skopje, Macedonia, 21 - 23 Aralık 2007

knowledge of the health staff about cold chain applications in Isparta city and districts

XXI. Symposium of gp Doctors of republic of Macedonıa wıth international participation. Skopje Macedonia, 21 - 23 Aralık 2007

Burdur ili Kanser Pervalansı

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007

Apheresis Experıence of Suleyman Demirel University Blood Bank Apheresis Unit

15th Congress of the Interdisciplinary European Society For Hemapheresis and Hemotherapy & 2nd National Congress Of Turkish Society For Hemapheresis Antalya, Turkey, October 5 - 9(In: Transfusion and Apheresis Science 33(2) October , 2005.), Türkiye, 5 - 09 Ekim 2005

The Role of Thrombophilic disorders in the Etiology of Hemiparatic Cerebral Palsy in Children and Cranial Magnetic Resonance FindingS

XXXth World Congress of International Society of Hematology Istanbul, Turkey, September 28 - October 2, 2005, 28 Eylül - 02 Ekim 2005

Hepatitis B Screening and Transmission Knowledge among Blood Donors

XXXth World Congress of International Society of Hematology Istanbul, Turkey, September 28 - October 2, 2005, 28 Eylül - 02 Ekim 2005

The Prevalence of Anemıa in Pregnant Women in Isparta Turkey

3rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2003, 20 - 23 Nisan 2005

Attitudes And Knowledge Of Women Who Consult Village Clinics In City Center Of Isparta About Reproduction Health

4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005., 20 - 23 Nisan 2005

Investigations On The Records Taken For Pregnant Appropriateness Of Filing The Files For Monitoring The Pregnancy

4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005., 20 - 23 Nisan 2005

Investigations On The Records Taken For Pregnant Care And Health Services Before And After The Birth

4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, 20 - 23 Nisan 2005

Akraba evliliklerinin ısparta toplumundaki sıklığı

IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004., Türkiye, 3 - 06 Kasım 2004

Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları 1. Sempozyumu İstanbul 28 Nisan- 1 Mayıs 2004., Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2004

Isparta da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sigara İçme Durumu ve Bırakmaya Yönelik Düşünceleri

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, Ankara 16-18 Kasım 2001., Türkiye, 16 - 18 Kasım 2001

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15 49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı

VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) P-37. Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2001

Isparta da Sağlık Ocağı Hizmetlerinin Halk Tarafından Değerlendirmesi

VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) P-48. Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2001

Isparta da Huzurevi nde Kalanların Sosyo Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkındaki Düşünceleri

VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) S-3. Eskişehir 11-13 Eylül 2001, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2001

Isparta Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeyleri

Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bursa, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2001

Isparta da İlköğretim Öğrencilerinde Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi

I.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara, 29-31 Mart 2001 ,345, Ankara , 2001., Türkiye, 29 - 31 Mart 2001

Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılı Karşılaştırmalı Tanı ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi

VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) P-36. Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2001

The Evaluation of Knowledge Attitude and Behavior about Hepatit B Disease of Barbers in Isparta

International Public Health Congress "Health 21 in Action", Abstract Book, p. 133, Istanbul, October 8-12, 2000., 8 - 12 Ekim 2000

İlkokul Öğrencilerinin Çanta Ağırlıklarının Değerlendirilmesi

44. Milli Pediatri Kongresi ,04 - 08 Eylül 2000102, Bursa , 2000., Türkiye, 4 - 08 Eylül 2000

Isparta da Gebelerde Anemi Kampanyası I Anemi Sıklığı ve Demografik Özelliklerle İlişkisi

I. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri. Isparta, Türkiye, 8 - 11 Nisan 1999

Isparta Gönen de Kadınların Aile Planlaması Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi S. 366. Adana 14-18 Nisan 1998, Türkiye, 14 - 18 Nisan 1998