Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERGEN ÇOCUKLU DÖNGÜ AİLELERİNDEKİ EŞLERİN FARKLI OLGUSALFAKTÖRLERE GÖRE TUTUMLARININ ANALİZİ: BİR AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜARAŞTIRMASI

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.55-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.32-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLE-DİN İLİŞKİSİ VE AİLE İÇİ ROLLER

AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.4, ss.13-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK TOPLUMU BAĞLAMINDA AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.22, ss.213-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar

Toplum Bilimleri Drgisi, cilt.6, sa.11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİN-RASYONEL SEÇİM-DİNİ PAZAR

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.11, ss.41-56, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİNİ TERCİHLERİ ANLAMA VE AÇIKLAMAYA FARKLI BİR YAKLAŞIM: RASYONEL SEÇİM TEORİSİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, sa.10, ss.91-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Tercihleri Anlamaya Farklı Bir Yaklaşım: Rasyonel Seçim Teorisi

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)