AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


SELMAN A.

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.32-42, 2019 (Peer-Reviewed Journal)