Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Introduction to the English School of International Relations

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.12, ss.139-143, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modernizm Öncesi ve Sonrası Batı Toplumlarında İnsan Haklarının Kavramsallaştırılması

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Medeniyeti ve Hıristiyanlıkta Haklı savaş

SDÜ İlahiyat FAkültesi Dergisi, cilt.2, ss.147-178, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gürcistan Ulus inşa Çabalarının Önünde Bir Engel

Uluslararası Alanya İşletme fakültesi, cilt.16, ss.263-279, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reel Dünyada Sanal Açmaz:Siber Alanda Uluslararası İlişkiler

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.5, ss.263-279, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CHANGING POLARIZATON OF INTERNATIONALPOLITICS AND EMERGING PLAYERS AS A NEWCHALLENGER

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5-7 October 2017, Isparta, 5 - 07 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi ve Suriye Krizi

21. Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Pespektifi, Aygül H.H. ve Eke, E., Editör, Nobel, Ankara, ss.97-123, 2018