Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Introduction to the English School of International Relations

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.12, no.47, pp.139-143, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Mutlak Güç Ya Da Sınırsız Sorumluluk Devlet Egemenliği ve Uluslararası Toplumun Koruma Sorumluluğu

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUTLAK GÜÇ YA DA SINIRSIZ SORUMLULUK DEVLET EGEMENLİĞİ VE ULUSLARARASI TOPLUMUN KORUMA SORUMLULUĞU

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.24, pp.134-158, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernizm Öncesi ve Sonrası Batı Toplumlarında İnsan Haklarının Kavramsallaştırılması

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNSANİ GÜVENLİK VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Süleyman Demirel Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimle Fakültesi Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİZM ÖNCESİ VE SONRASI BATI TOPLUMLARINDA İNSAN HAKLARININ KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.329-357, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Batı Medeniyeti ve Hıristiyanlıkta Haklı savaş

SDÜ İlahiyat FAkültesi Dergisi, vol.2, no.35, pp.147-178, 2015 (International Refereed University Journal)

Gürcistan Ulus inşa Çabalarının Önünde Bir Engel

Uluslararası Alanya İşletme fakültesi, vol.16, no.2, pp.263-279, 2013 (International Refereed University Journal)

Reel Dünyada Sanal Açmaz:Siber Alanda Uluslararası İlişkiler

SDÜ İİBF Dergisi, vol.5, no.2, pp.263-279, 2011 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CHANGING POLARIZATON OF INTERNATIONALPOLITICS AND EMERGING PLAYERS AS A NEWCHALLENGER

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5-7 October 2017, Isparta, 5 - 07 October 2017

ENERGY TRIANGLE IN NEW MILLENIUM EU RUSSIA AND TURKEY

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Koruma Sorumluluğu Bağlamında Bölgesel Güvenliğin Jeopolitiği Libya Örneği

1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28 - 30 September 2016

KORUMA SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA BÖLGESEL GÜVENLİĞİN JEOPOLİTİĞİ LİBYA ÖRNEĞİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Books & Book Chapters

Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi ve Suriye Krizi

in: 21. Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Pespektifi, Aygül H.H. ve Eke, E., Editor, Nobel, Ankara, pp.97-123, 2018