Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Lİyakat Açmazı: Kamudaki kariyer Meslekler Üzerinden Bir Analiz

Smart Journal Soxial Mentality and Researcher Thinker Journals, cilt.4, sa.13, ss.759-773, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Liyakât Açmazı: Kamudaki Kariyermeslekler Üzerinden Bir Analiz

SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, sa.13, ss.759-773, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların Suça Sürüklenmelerinin Önlenmesinde Aile Kurumu ve Dinin Önemi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.1425-1432, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin İlk Din Sosyolojisi Doktorlarından Ünver Günay’In ”Sunuş Yazısı ve Mehmet Rami Ayas Üzerine

TURKISH STUDIES-KARŞILAŞTIRMALI DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.13, sa.2, ss.17-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolektif Dindarlık Türü Olarak tarikat-Cemaat Dindarlığı

İslami Araştırmalar, cilt.28, sa.3, ss.290-301, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herkes İçin Ulaşılabilir Bir Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü

üleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.20, sa.4, ss.87-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Kadın Olmak Psiko sosyolojik Kuramlar Çerçevesinde Yaşlılık ve Kadın Isparta Huzurevi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2015, sa.34, ss.193-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Akif Ersoy un Dindar Şahsiyetini Oluşturan Faktörlerden Biri Aile Ocağı

AYRINTI, cilt.3, sa.32, ss.25-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gezi Notları 3 Filibe İzlenimlerim

namas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Dergisi,, cilt.3, sa.4, ss.19-26, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Tüketim Kültürü ve Çevre Bilinci Sosyolojik Bir Bakış Denemesi

Anamas Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.13-18, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2009 Yılı Suriye İzlenimlerim

Anamas, Aksu Mehmet Suriye Demiraslan MYO Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.6-15, 2015 (Hakemsiz Dergi)

A forest village analyses for intervening to rural development: A case study from Turkey

Radovi (Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo), cilt.44, sa.2, ss.1-15, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Toplumunda Mevlidin Yeri ve Fonksiyonları Isparta ve Çevresi Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.9-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Uzun Soluklu İslamcı Bir DErgi: Sebilürrşeşad (tarihçesi ve Bazı Sosyal problemlere Yaklaşımı),

Marife, cilt.8, sa.2, ss.157-180, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ngelli Birey ve Ailelerinin Sorunları ve Toplumdan Beklentileri ve Din (ISÇERM Örneği)

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.16, ss.169-198, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Liyakâtın Yeri: Kamudaki Seçkin Meslekler Üzerinden Bir Analiz

VI. İnternationaly Multidisciplanry Congress of Eurissia, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2018, ss.663-665

”Medeniyet İnşa Edici vasfıyla Okul: Nizamiye Medreseleri Temelinde Bir Analiz”

I. Uluslararası İslam Dünyasında Tevhidi Düşünce Şurası, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

Uluslararası Öğrencilerin Psiko-sosyal Sorun ve İhtiyaçları Nitel Bir Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.1

Geçmişten Günümüze Cemaat Siyaset İlişkisi Nurculuk Örneği

Kuran ve Toplumsal Bütünleşme, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015, ss.503-523

ibn Haldun un Hadarîlik ve Bedevilik Ayrımı ve Bu Ayrımın İma Ettiği Hadarî Din Dili İhtiyacı

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, ss.193-212

Avrupa Modeli Bir İmam Hatip Lisesi Belçika İbn Sina Enstitüsü ve Kız İmam Hatip Lisesi Örneği

100. Yılında İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.897-911

ürkiye de Dini Grupların Çevre ve Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri İskenderpaşa Cemaati Örneği

6. Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, 1-2-3 Ekim 2009, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.652-674

Kitap & Kitap Bölümleri

Cihanın Büyük Meseleleri Şark Garb Mücadelesi

Muhafazakar Düşünce Dergisi, , Editör, Orient, Ankara, ss.105-111, 2015

Karizmatik Bir Lider Olarak Hz. peygamber ve ONun Gerçekleştirdiği Bazı Sosyal ve Kültürel Değişmeler

Asr ı Saadet Dünyası 7, Adnan DEmircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.63-86, 2015

Şarkçılık Garbcılık

Muhafazakar Düşünce Dergisi, , Editör, OARİNT, Ankara, ss.175-179, 2015

Dini Gruplar Sosyolojisi

Dönem Yayıncılık, İstanbul, 2013

Ansiklopedide Bölümler