Herkes İçin Ulaşılabilir Bir Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü


EFE A., SÖZER S.

üleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.20, no.4, pp.87-97, 2015 (Peer-Reviewed Journal)