Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mehmet Emin Buğra’xxnın Hindistan ve Afganistan’xxda Doğu Türkistan İçin Verdiği Mücadeleler

Tarihin Peşinde, sa.22, ss.1-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Emin Buğra’nın Hindistan ve Afganistan’da Doğu Türkistan İçin Verdiği Mücadeleler

TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, sa.22, ss.1-23, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Manuel’xxin Yenilgisi ve Üçüncü Haçlı Seferi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.241-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Myriokephalon Savaşı Esnasında Anadolu’xxda Siyasi Durum ve Uluborlu Coğrafyasında Savaşın Yeri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.71-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağda Bir Türkiye Selçuklu Kenti Uluborlu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2013, sa.30, ss.55-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş 1065 1350 Bir Bibliyografya Denemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.601-617, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tevârih-i Âl-i Selçuk’a Kilisli Muallim Rıfat Tarafından Yapılan Değerlendirme Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2013, sa.28, ss.75-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Türkistan Kültürünün Türk Tarih Açısından Önemi

Doğu Türkistan’ın Sesi, cilt.18, ss.53-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tevârih i Âl i Selçuk Oğuznâme si The Oguz Nâme Of Tevârih i Âl i Selçuk

Turkish Studies, cilt.3, sa.7, ss.163-199, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Türkistan Tarihinin Türk Kültür Tarihi Açısından Önemi The Importance of Eastern Turkestan History Within Turkish Cultural History

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.35-39, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluborlu’xxda Bir Türklük Destanı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Dünden Bugüne Uluborlum, cilt.2, sa.5, ss.4-7, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Fatmacık Kan Kuuuus (Fatmacık İni)

Dünden Bugüne Uluborlum, cilt.2, sa.4, ss.4-7, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Türk’xxün Su Kültürüne Uluborlu’xxdan Bir Örnek Cirimbolu Su Kemeri

Dünden Bugüne Uluborlum, cilt.1, sa.3, ss.24-25, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Ahi Şemseddin (Yedi Şehidler) Türbesi

Dünden Bugüne Uluborlum, cilt.1, sa.2, ss.4-7, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Türk ün Su Kültürüne Uluborlu dan Bir Örnek Cirimbolu Su Kemeri

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Yüksek Okulu Altın Kiraz Bülteni, cilt.1, sa.3, ss.28, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Mehmet Emin Buğra ve Mücadele Hayatı

Doğu Türkistan’ın Sesi, cilt.17, sa.67, ss.16-19, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uluborlu Gezeği (Borlu Gezeği) ve Uluborlu Bağ Kültürü

2. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

Hamidoğulları Beyliğinin Kuruluş Yeri ve Beylik Döneminden Günümüze Ulaşan İzler

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - V Hamitoğulları Beyliği, Isparta, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.8-10

Şehirlerin Tarihi Mirası Eserler ve Çevre

Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, Konya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2018

THE STRATEGIC IMPORTANCE OF APOLLONIA / SOZOPOLIS IN THE BYZANTINE PERIOD AND ITS CONQUEST BY SELJUKSAbstract No: 9099

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.77

Mehmet Emin Buğra’nın Hindistan ve Afganistan’da Doğu Türkistan İçin Verdiği Mücadeleler

Uluslararası Mehmet Emin BuğraSempozyumu (Vefatının 50. Yılında), İstanbul, Türkiye, 07 Ekim 2015 - 07 Ekim 2018

Mehmet Emin Buğra nın Devlet Adamlığı ve Araştırmacı Yönü

Doğu Türkistan’xxda 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944 tarihlerinde Kurulan Son İki Cumhuriyetimiz İçin Düzenlenen Sempozyum. 12 Kasım 2011 İstanbul., Türkiye, 12 Kasım 2011

Uluborlu Tarihi

Göller Bölgesi Tarih ve Kültür Varlıkları Bilgi Şöleni 16-17-18 Eylül 2011, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2011, ss.244-254

Doğu Türkistan ın Türk Kültür Tarihindeki Önemi

Doğumunun 1000. Yılında Kaşgarlı Mahmut ve Doğu Türkistan Sempozyumu”, Türkiye, 16 Aralık 2006

Mehmet Emin Buğra ve Mücadele Hayatı

Üç Efendi’xxleri (Dr. Mesut Sabri Baykozi, M. Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin) Anma Toplantısı, İstanbul, 12 Haziran 2005., Türkiye, 12 Haziran 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

The Strategic Importance Of Apollonia/Sozopolis City in Byzantyne Period And Its Coquest By The Seljuqs

Research and Development on Social Sciences, Rasim Yılmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.93-101, 2017

Karahanlılar Döneminde Türkistan’da Türk Kültür ve Medeniyeti

Bozkırdan Batıya (Prof. Dr. Hüseyin Salman’a Armağan), Güler Yarcı, Editör, Epsilon Yayınevi, İstanbul, ss.140-148, 2017

Selçuk-nâme İndeksli Tıpkıbasım

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014