Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi (Dr), Türkiye

 • Devam Ediyor Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Türkiye

 • Devam Ediyor Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Yazıcızâde Ali'nin Selçuk-name isimli eserinin edisyon kritiği

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi - Ortaçağ Tarihi

 • 2002 Yüksek Lisans

  Mehmet Emin Buğra'nın Hayatı ve Falieytleri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih - Genel Türk Tarihi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Rusça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 1990Öğretmenlik Formasyon

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Selçuk Üniversitesi-Eğitim Fakültesi